• Εγγύηση μεταχειρισμένων οχημάτων
  • Κάλυψη σε μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη
  • Οδική βοήθεια σε Ελλάδα και Ευρώπη από την Eurosοs Assistance
  • Υποστήριξη του κατόχου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
  • Προέκταση εγγύησης έως 24 μήνες